27 مورد یافت شد :
ویلا جنگلی در سیاهدول
۳۳۰,۰۰۰ تومان
 • ماسال
 • تا 12 مهمان
 • 3 اتاق
 • 120 متر
اجاره ویلا در روستای مرکیه ماسال
۳۳۰,۰۰۰ تومان
 • ماسال
 • تا 8 مهمان
 • 2 اتاق
 • 135 متر
اجاره ویلا نقلی تمیز در ماسال
۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • ماسال
 • تا 6 مهمان
 • 1 اتاق
 • 60 متر
اجاره کلبه نقلی در ماسال
۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • ماسال
 • تا 4 مهمان
 • 1 اتاق
 • 30 متر
اجاره سوئیت ارزان در ماسال
۲۷۵,۰۰۰ تومان
 • ماسال
 • تا 10 مهمان
 • 2 اتاق
 • 60 متر
اجاره سوئیت تمیز در ماسال
۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • ماسال
 • تا 5 مهمان
 • 1 اتاق
 • 50 متر
اجاره سوئیت در روستای النزه ماسال
۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ماسال
 • تا 15 مهمان
 • 2 اتاق
 • 70 متر
اجاره ویلا در روستای مرکیه ماسال
۱۷۵,۰۰۰ تومان
 • ماسال
 • تا 8 مهمان
 • 1 اتاق
 • 50 متر
اجاره کلبه در ییلاق النزه شاندرمن
۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • ماسال
 • تا 10 مهمان
 • 2 اتاق
 • 50 متر
اجاره اینترنتی ویلا در ماسال
۳۳۰,۰۰۰ تومان
 • ماسال
 • تا 12 مهمان
 • 2 اتاق
 • 135 متر
اجاره ویلای بزرگ در ماسال
۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • ماسال
 • تا 20 مهمان
 • 4 اتاق
 • 200 متر
اجاره کلبه چوبی تمیز در ماسال
۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ماسال
 • تا 6 مهمان
 • 2 اتاق
 • 100 متر