11 مورد یافت شد :
اجاره ویلا در نزدیکی روستای فوشه فومن
۳۳۰,۰۰۰ تومان
 • قلعه رودخان
 • تا 10 مهمان
 • 2 اتاق
 • 90 متر
اجاره ویلای جنگلی در قلعه رودخان
۳۸۵,۰۰۰ تومان
 • قلعه رودخان
 • تا 14 مهمان
 • 2 اتاق
 • 115 متر
اجاره ویلا استخردار در قلعه رودخان
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • قلعه رودخان
 • تا 15 مهمان
 • 3 اتاق
 • 400 متر
اجاره ویلای در قلعه رودخان
۳۸۵,۰۰۰ تومان
 • قلعه رودخان
 • تا 6 مهمان
 • 2 اتاق
 • 90 متر
اجاره ویلای شیک در قلعه رودخان
۳۸۵,۰۰۰ تومان
 • قلعه رودخان
 • تا 6 مهمان
 • 2 اتاق
 • 90 متر
اجاره ویلای تمیز در قلعه رودخان
۴۹۵,۰۰۰ تومان
 • قلعه رودخان
 • تا 8 مهمان
 • 3 اتاق
 • 160 متر
اجاره خانه روستایی در نزدیکی قلعه رودخان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • قلعه رودخان
 • تا 8 مهمان
 • 1 اتاق
 • 100 متر
اجاره ویلای تمیز روستایی در قلعه رودخان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • قلعه رودخان
 • تا 8 مهمان
 • 2 اتاق
 • 100 متر
اجاره خانه روستایی در نزدیکی قلعه رودخان
۱۹۸,۰۰۰ تومان
 • قلعه رودخان
 • تا 8 مهمان
 • 2 اتاق
 • 80 متر
ویلای لوکس با دو استخر داخل و بیرون
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • قلعه رودخان
 • تا 15 مهمان
 • 4 اتاق
 • 400 متر
اجاره ویلا چوبی در جاده قلعه رودخان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • قلعه رودخان
 • تا 10 مهمان
 • 2 اتاق
 • 90 متر